Секцыя 6. ПЕРШАДРУКАВАНЫЯ БІБЛЕЙСКІЯ ТЭКСТЫ

44. Біблія Гутэнберга

Каля 1455 года. Факсімільнае выданне. Музей кнігі, Лондан, Вялікабрытанія

Рэпрадукцыя першай кнігі, надрукаванай на захадзе Ёганам Гутэнбергам з вы карыстаннем друкаванага варштата ў 1455 годзе. у Майнцы (Германія) – лацінскай Бібліі (Вульгаты).
Рэпрадукцыя першай кнігі, надрукаванай на захадзе Ёганам Гутэнбергам з вы карыстаннем друкаванага варштата ў 1455 годзе. у Майнцы (Германія) – лацінскай Бібліі (Вульгаты).