Секцыя 6. ПЕРШАДРУКАВАНЫЯ БІБЛЕЙСКІЯ ТЭКСТЫ

47. Біблія-інкунабула Вульгата

1495 год. Музей кнігі, Лондан, Вялікабрытанія

Першадрукаваная Біблія Вульгата,  якая некалі захоўвалася  ў папскай бібліятэцы. Надрукавана ў 1495 годзе ў папулярным невялікім фармаце. Гэта пацвярджае вытворчасць Біблій для шырокага ўжытку.
Першадрукаваная Біблія Вульгата,  якая некалі захоўвалася  ў папскай бібліятэцы. Надрукавана ў 1495 годзе ў папулярным невялікім фармаце. Гэта пацвярджае вытворчасць Біблій для шырокага ўжытку.